Podporili sme

Logo KSTT

Krízové stredisko v Trnave

Krízové stredisko je preventívnym a prvokontaktným zariadením na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a slúži ako záchytné stredisko v prípade ohrozenia života a zdravia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby.

Naším cieľom bolo podporiť opravy priestoru zariadenia a nákup potrebnej administratívnej výbavy.

 

logo iskierka

OZ ISKIERKA, denný stacionár COMITAS

Občianske združenie ISKIERKA pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zariadiť sa do bežného života a to nie len pri vzdelávaní, ale aj vo voľnom čase. OZ Iskierka združuje 55 viacnásobne posihnutých mladých ľudí. V súčastnosti otvorili denný stacionár COMITAS, v ktorom poskytujú ambulantnú formu sociálnej služby pre klientov s cieľom udržať aktívny život a predĺžiť sebestačnosť klienta.  

Naším cieľom bolo do novovybudovanej prístavby zafinancovať žalúzie na okná a nakúpiť potrebné administratívne výbavy.

 

 foto

"CHYŤME SA ZA RUKY"

je kultúrne a náučné podujatie, ktoré sa konalo v Galante pre cca 600 mentálne a zdravotne postihnutých detí z  27 ústavov a zariadení pre deti a osoby so zdravotným postihnutím z Trnavského kraja.  

V rámci podujatia sa deti a pacienti s mentálnym postihom mohli naučiť na pripravených workšopoch latinoamerické zumba a salsa tance, maľovanie na tvár , enkaustiku - maľovanie horúcim voskom na papier, prútikárstvo, tradičnú lukostreľbu, maľovanie na plátno.

Sme radi, že sme mohli podporiť toto krásne podujatie.

   
   
   
   

Copyright PRESTIGE PARK TRNAVA s.r.o. 2017 | web: fg AteliérTOPlist